ФЕЙСБУК ОСЪДЕН В БАВАРИЯ

Върховният областен съд на Байерн е потвърдил претенциите на 150 потребители на Фейсбук, които са били неправомерно наказани за „реч на омразата“, като техните акаунти са били – в несъответствие с правото на свобода на словото – блокирани.

От присъдата следват няколко важни заключения.

  • От правна гледна точка няма никакво значение дали изказаното мнение нарушава правилата на Фейсбук. От значение е само дали то по някакъв начин нарушава законите на страната, в случая Германия. Само тогава то може да бъде изтрито.
  • Фейсбук нарушава с поведението си на цензор основното си предназначение: да бъде място за публично изразяване, сблъсък и размяна на мнения.
  • Отнемайки правото да изразяват свободно мнението си на хората, които изрично е поканил да вършат това на сайта му, именно Фейсбук нарушава законите на страната, а не потребителите му.

С тази присъда се изчерпва възможността Фейсбук да обжалва в Байерн и единствената му възможност е Федералният съд в Карлсруе.

Там безспорно много ще се зарадват да осъдят отново същата тази социална медия за системно нарушаване на законите на Германия и Хартата за правата на човека.

Oberlandesgericht (OLG) München (Az. 18 W 858/18, Beschluss vom 17.07.2018) 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *