Владимир Трендафилов – КРИЗАТА, КОЯТО ОБНАДЕЖДАВА:

Наследството от европеизацията Който днес не признава за “литературност” друго, освен “чистата литературност”, “неоцапана” от политика и други сходни примеси, е или наивен, или полукултурен,

Read more