НАЦИЯ ОТ НОСТАЛГИЦИ

Българският народ заплашва да се превърне в нация от носталгици. Никога досега след освобождението ни от турско робство националната ни принадлежност не е била така

Read more