БЕСОВЕ

Те събарят паметници на исторически личности. Воюват срещу тях, защото нямат доблест да се изправят срещу жив и въоръжен враг. Развяват жълто-сини знаменца и мрявкат:

Read more

НАЦИЯ ОТ НОСТАЛГИЦИ

Българският народ заплашва да се превърне в нация от носталгици. Никога досега след освобождението ни от турско робство националната ни принадлежност не е била така

Read more